Jun. 21st, 2012

nomad_rat: (Default)
Самая точная, на мой взгляд, и самая короткая рецензия, встреченная мной, на книгу Стивена Фрая - "Он чертов гений!"

Profile

nomad_rat: (Default)
nomad_rat

January 2013

S M T W T F S
  1234 5
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 08:46 am
Powered by Dreamwidth Studios